VASTUULLISUUSSUUNNITELMA                                                                                hyväksytty hallituksessa 17.8.2023

Vastuullisuus on tärkeä osa Voimisteluseura Sirius ry:n toimintaa ja strategiaa. Vastuullisuustyömme pohjautuu seuran arvoihin – yhdessä, yksilöllisesti, ylöspäin – sekä toiminta-ajatukseen, jossa tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja etenevää harjoittelua sekä liikunnan iloa. Näiden toteuttamiseen urheiluseuratyömme perustuu. Toimintamme tulee edistää jäsenten, kumppaneiden ja toimintaympäristön hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteenamme on olla myös edelläkävijä vastuullisessa ja laadukkaassa urheiluseuratyössä, johon sisältyy vakaa talous, osaava hallinto, hyvä työnantajuus, aktiivinen kehittäminen ja aito kumppanuus sidosryhmiemme kanssa ympäristövaikutukset huomioiden.

Voimisteluseura Siriuksen vastuullisuussuunnitelman ESG rakentuu kolmen teeman ympärille:

 • ympäristövastuullisuus (Environment)
 • sosiaalinen vastuullisuus: ihmisten ja ympäristön hyvinvointi (Social)
 • hallinnollinen vastuullisuus (Governance)

Toiminnan laatu on sertifioitu ja olemme vuodesta 2022 alkaen lasten ja nuorten toiminnan Tähtiseura. Tähtiseura -toiminnan kautta kokonaisvaltainen laatu arvioidaan kolmen vuoden välein lajiliiton toimesta. Tähtiseura -toimintaan kuuluu kattava työkalupakki, jota käytämme.

Olemme Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Paikallisesti olemme Etelä-Savon Liikunnan aluejärjestön jäsen ja seurastamme on edustus Eslin hallituksessa (alkaen 2021). Seurastamme on edustaja myös Voimisteluliiton kehitystyössä akrobatiavoimistelun lajityöryhmässä sekä rytmisen voimistelun muutostyöryhmässä. Näin haluamme osaltamme kehittää lajien toiminta- ja valmennuskulttuuria.

Liiton ohjeistuksen mukaisesti seuran vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus. Vastuullisuussuunnitelman laadintaan liittyy oleellisesti Vastuullisuusohjelma, jossa seurataan suunnitelman toteutumista.

www.olympiakomitea.fi/vastuullisuus/

www.voimistelu.fi/vastuullisuus/vastuullisuusaskeleet/

 1. Ympäristövastuu (Environment)

Pohjaohjeena toimii Voimisteluliiton ympäristöohjelma 2022-2025.

Ympäristön hyvinvointia edistämme monin eri keinoin. Noudatamme toimitilojemme kierrätysohjeita saleissa ja toimistolla. Mahdollistamme lähiliikunnan toimimalla kaupungin keskustassa hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja kävely/pyöräilyreittien varrella. Pyrimme kestäviin ratkaisuihin toimitilasopimuksissa ja käymme säännöllistä vuoropuhelua vuokranantajien kanssa. Tilojen lämpötiloja on maltillistettu kiinteistönomistajien toiveesta ja vuokranantajamme käyttäjät osittain uusiutuvaa energiaa. Toimitiloissa on voimassa olevat turvallisuussuunnitelmat.

Toimimme sähköisissä kanavissa sekä sisäisesti että ulkoisesti välttäen turhaa paperia ja tulostamista. Toteutamme hankintamme paikallisesti mahdollisuuksien mukaan ja suosimme vastuullisia kumppanuuksia myös hankinnoissa. Välineiden uusiminen on suunniteltua ja pitkäjänteistä.

Tarjoamme kierrätysalustan vaatteille, kilpailupuvuille ja välineille Facebook-kirpputorin muodossa. Seura tarjoaa harrasteryhmiin myös laina- ja yhteiskäyttövälineitä. Sponsorimme ovat vastuullisia toimijoita ja he toimivat omien vastuullisuusohjelmiensa puitteissa.

Otamme käyttöön hiilijalanjäljen laskurin ja tavoittelemme oman hiilijalanjälkemme kevenemistä. Toiminnan ympäristövaikutuksia arvioidaan säännöllisesti. Tapahtumajärjestämisessä huomioidaan ympäristösuunnitelman tavoitteet.

Seurattavat asiat: Hiilijalanjälki, sykli toimintakausittain

 1. Ihmisten ja yhteisön hyvinvointi (Social)

Pohjaohjeena toimii voimisteluliiton laatima Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma 2022-2025 sekä Olympiakomitean yhdenvertaisuusmateriaalit.

Työantajana laadimme kaikkien valmentajien, ohjaajien, projektityöntekijöiden, tuomareiden ja mentoreiden kanssa kirjalliset työsopimukset. Kuulumme palvelualan työnantajaliittoon Paltaan ja noudatamme Urheilujärjestöjen työehtosopimusta. Päätoimisille työntekijöille tarjoamme työterveyspalvelut. Uusille työntekijöille kuuluu perehdytys. Toteutamme vastuuvalmentajien kanssa joka kausi kehityskeskustelut ja kuuntelemme heidän toiveitaan työhön liittyen. Koulutamme aktiivisesti työntekijöitämme sekä uusia nuoria mm. oman ohjaaja-akatemian ja oppilaitosyhteistyön kautta. Työn tueksi on laadittu käsikirja.

Voimistelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla laadukasta ja ammattitaitoista valmennusta. Voimistelijoita ja huoltajia kuullaan kahdesti vuodessa palautekyselyn kautta sekä jatkuvasti arjessa. Seurassa tiedotetaan avoimesti toiminnasta ja tapahtumista. Valmennuksen tueksi järjestetään kausittain tukitoimintoja, kuten ravintoon, uneen tai palautumiseen liittyviä luentoja. Lisäksi lapsia ja nuoria osallistetaan valmennuksen suunnitteluun kysymällä toiveita. Seura huolehtii varusteiden puhtaudesta ja turvallisuudesta. Salissa on ensiapuvälineet sekä osaamista tapaturmien hoitoon. Kaikki harrastevoimistelijat on vakuutettu seuran toimesta.  Turvallinen harjoitusympäristö pohjautuu liiton määrittelemiin lapsen oikeuksiin, katsomon pelisääntöihin ja voimistelijan keho- ja turvataidot -ohjeeseen.

Toiminnassa toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Tähän liittyen määritellyt toimenpiteet ovat kaikille avoin ja monipuolinen toiminta, josta jokainen löytää oman ryhmän.

Jäsenperheiden hyvinvointia tukee yhdessä toimiminen seuran tapahtumissa sekä maksuttomat, koko perhettä liikuttavat tapahtumat ja näytökset.

Olemme toiminnan alusta (2016) saakka kasvattaneet ja uudistaneet tarjontaamme määrätietoisesti. Olemme lisänneet valmennusryhmiä ja uusia lajeja kysynnän perusteella. Kokeilemme aktiivisesti uutta ja keräämme kokemuksia kehitystyön pohjaksi. Näin vaikutamme toimialueemme elinvoimaisuuteen seuraamalla liikunnan trendejä ja parantamalla osaltamme alueen tarjontaa. Haluamme, että Mikkelin alueella säilyy monipuolinen liikunnan tarjonta eri-ikäisille. 

Liikuntapalveluluiden lisäksi olemme aktiivinen tapahtumajärjestäjä. Kasvatamme alueen elinvoimaa tuottamalla vuosittain kaksi näytöstä, kaksi valtakunnallista/kansainvälistä kilpailua sekä lukuisia seuran omia tapahtumia, kuten Touhulat ja liikuntaleirit. Tapahtumat ovat avoimia ja aktivoivat liikkumaan sekä osallistumaan. Tapahtumissamme on laaja joukko yhteistyökumppaneita, joten vahvistamme näin myös paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä lisäten hyvinvointia. Teemme päiväkotiyhteistyötä.

Seuramme on sitoutunut Anti-Doping ohjelmaan.

Seurattavat asiat: Työntekijöiden hyvinvointi (kehityskeskustelut), työterveyden palaute, voimistelijoiden palautekyselyn tulokset, tapahtumien vetovoima elinvoiman lisääjänä. Sykli toimintakausittain.

 1. Hyvä hallinto (Governance)

Pohjaohjeena toimivat Yhdistyslaki, Voimisteluliiton ja seuran omat säännöt sekä Olympiakomitean materiaalit yhdistyshallinnon tueksi. Työnantajuuteen liittyvät velvoitteet hoidetaan yllä kuvatun (Ihmisten ja yhteisön hyvinvointi) kappaleen kohdalla.

Voimisteluliiton strategia 2021-2024 sisältää vahvana viestinä vastuullisuuden parantamisen. Tähtiseurana osallistumme Vastuullisuusaskeleet -koulutusohjelmaan. Vastuullisuusaskeleet -ohjelmassa on kolme tasoa: Pro (huippuvoimistelun seurat), Tähtitaso (suuret kilpa- ja harrasteseurat), Perustaso (pienet ja keskisuuret harrasteseurat). Seuramme tavoittelee toimintansa puolesta Tähtitasoa. Siihen kuuluu mm. seuraavaa:

 • Seuran kilpatoiminnassa olevat yli 12-vuotiaat voimistelijat tutustuvat et ole yksin- palveluun ja suorittavat joko Tunnetko rajasi -testin tai Häirintä urheilussa -kurssin nuorille
 • Seuran toimijat suorittavat Et ole yksin -koulutuksen
 • Seuralla on ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja ne ovat kaikilla seuran toimijoilla tiedossa sekä esillä nettisivuilla Et ole yksin -palvelun linkitysten kera
 • Seura käy läpi Turvallisen seuran tarkistuslistan

Tutustuttavat materiaalit seuran hallinnossa ja työntekijöiden keskuudessa www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/vastuullisuus/vastuullisuusaskeleet/tahtitaso/ :

 • Lasten laadukas voimistelu
 • Lasten oikeudet
 • Turvataidot
 • Valmentajan valta ja vastuu
 • Et ole yksin -palvelu
 • Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat suorittaneet Olympiakomitean Seuran hallinto -verkkokoulutuksen elokuussa 2023
 • Seuralla on nimetty vastuullisuusasioihin liittyvä vastuuhenkilö: Tähtiseura -vastaava
 • Seura on kirjannut auki nettisivuilleen kuvauksen seuran toimintaperiaatteista ja toimintatavoista sekä eri toimijoiden vastuualueet ja roolit

Seuramme hallinnon toiminta on suunniteltua ja dokumentoitua. Toimintaa ohjaa vuosikello. Talouden osalta noudatamme Talousohjetta, joka sisältää mm. laskujen hyväksymiseen liittyvät käytännöt. Toimimme talouden hallinnassa vastuullisesti ja ennakoiden varmistaen mm. ostolaskujen ajantasaisen hallinnan, palkkahallinnon asianmukaisuuden ja maksuvalmiuden riittävyyden.

Seurattavat asiat: Vastuullisuusaskeleet -polun eteneminen Tähtitason mukaisesti. Sykli toimintakausittain.


Kumppanit

OP Suur-Savo

Tukijat

          

Yhteistyöverkosto

Etelä-Savon Liikunta ry      Suomen voimisteluliitto   Piruetti logo ovaali     Gymnastica Sport