Seuran hallituksen valitsee vuosittain seuran jäsenten vuosikokous. Toimikaudet ovat kaksivuotisia ja puolet jäsenistä ovat kerrallaan erovuorossa. Hallitus koostuu tällä hetkellä alla olevista vastuualueista. Työnjakoon vaikuttaa mm. jäsenten määrä. Hallituksen tehtäviin kuuluu vastata seuran toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä, taloudesta ja sidosryhmäsuhteista. Hallitus toimii myös työnantajana. 

- Puheenjohtaja

- Jäsenvastaava (toimii seuran sihteerinä)

- Markkinointivastaava

- Tapahtumavastaava

- Talousvastaava (palkat ja ostolaskut)

- Laskutusvastaava (kirjanpito ja myyntilaskutus)

- Olosuhdevastaava

Lisäksi yksi jäsen toimii myös varapuheenjohtajana. Varsinaisen hallituksen lisäksi valitaan varajäsen, joka osallistuu joitain kertoja vuodessa kokouksiin ja hänellä voi olla vastuutehtäviä, vaikkei hän olekaan päättävä hallituksen jäsen.  Hallituksen päätökset toteutetaan enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus on keskusteleva ja edustaa seuran kaikkia lajilinjoja. 

Hallitus esittelee seuran vuosikokouksessa jäsenilleen vuosittain tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. 


Kumppanit

OP Suur-Savo

Tukijat

          

Yhteistyöverkosto

Etelä-Savon Liikunta ry      Suomen voimisteluliitto   Piruetti logo ovaali     Gymnastica Sport