• VOIMISTELUSEURA SIRIUKSEN VALMENNUSSÄÄNTÖ                                                                   

  Päivitetty 18.06.2024

  Tämä valmennussääntö koskee kaikkia seuran voimistelijoita, vanhempia ja valmentajia harrastevoimistelun, tanssin, akrobatiavoimistelun ja rytmisen voimistelun ryhmissä. Valmennussääntö pohjautuu yleisiin seurakäytäntöihin Suomen voimisteluseuroissa.
   

  § 1 ILMOITTAUTUMINEN

  Valmennusryhmiin ilmoittaudutaan MyClubin ilmoittautumislomakkeella. Jatkavat voimistelijat ilmoittautuvat seuraavalle kaudelle ensin, jonka jälkeen avataan uusien voimistelijoiden ilmoittautuminen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan MyClubissa. Noudatathan ilmoittautumisaikoja. Tapahtumiin kuten leireille ja kilpailuihin ilmoittaudutaan erikseen. 

  Ilmoittautumisen yhteydessä vahvistetaan, että ilmoittautuminen on kyseisen kauden ajaksi sitova aiheuttaen maksuvelvoitteen. Ilmoittautumisessa on näkyvillä harjoitusajat ja harjoittelun hinnat sekä ehdot.

  Seura käyttää viestinnässään ilmoittautumislomakkeella annettuja tietoja. Tietojen täyttäjä vastaa niiden oikeellisuudesta.  Muuttuneet yhteystiedot päivitetään itse MyClubiin jäsentilin asetuksiin.
   

  § 2 LASKUTUS

  Kaikki laskutukseen liittyvät  muutokset hoidetaan sähköpostitse siriustalous@gmail.com

  Ryhmien harjoitusmaksu laskutetaan MyClubissa kausittain joko yhdessä erässä (kk-maksu alle 50 eur) tai kahdessa erässä (kk-maksu yli 50 eur). Harjoitusmaksu on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Maksuhuomautuksista peritään 10 euron laskutuspalkkio. Käytössämme on myös perintäpalvelut. Mahdollisen perinnän kulut maksaa perinnän asiakas.

  Harjoitusmaksuun sisältyy ns. arkiharjoittelu oman ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Seuran leirit, soolot ja kilpailumaksut laskutetaan erikseen ilmoittautumisten perusteella. Kilpailuihin ilmoittautuminen edellyttää, ettei maksamattomia harjoitusmaksuja ole erääntyneinä.

  Mahdolliset Voimisteluliiton leirit ja muut tilaisuudet jokainen maksaa osallistuessaan itse suoraan leirin järjestäjille.
   

  § 3 VASTUULLISUUS

  Ilmoittautumalla seuran ryhmiin sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Voimisteluliiton sekä seuran vastuullisuusohjelmia. Vastuullisuusohjelmat löydät Voimisteluliiton sekä seuramme nettisivuilta.
   

  § 4 KILPAILEMINEN

  Seurassamme noudatetaan Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmää. Järjestelmään liittyy myös säännölliset merkkisuoritukset. Seura tarjoaa oman seuran merkkisuoritustilaisuudet voimistelijoilleen kuluitta (stara-kultamerkki). Kilparyhmässä harjoittelu edellyttää kilpalisenssin voimassaoloa Suomessa, lisenssin jokainen hankkii omakustanteisesti.. Lisenssin oston yhteydessä annetaan anti-doping vakuutus Suomen Voimisteluliitolle.

  Valmentajat tekevät kauden alussa suunnitelman liiton kisakalenterissa oleviin kisoihin osallistumisesta (vähintään 3 kilpailua / voimistelija). Suunnitelman ulkopuolisiin, ns. ylimääräisiin kisoihin (sisältää KV-kilpailut) voi osallistua valmentajan päätöksellä. Suositus on enintään yksi ulkomaan kilpailu kaudessa. Voimisteluliiton velvoittavan linjauksen mukaisesti kv-toimintaan ulkomailla voi osallistua aikaisintaan vuonna, jolloin voimistelija täyttää 10 vuotta. Ensisijainen kilpailukalenteri on kotimaan kalenteri. Seuran maksama kustannus valmentajan ja tuomarin matkustamisesta ja majoittumisesta on enintään kotimaan kilpailua vastaava kustannus (n. 300 euroa/hlö). Tämän ylimenevä osa veloitetaan kilpailuun osallistuvilta tai osallistujat voivat kerätä siihen itse rahaa erilaisin tempauksin, mutta osallistujat vastaavat kustannuksista. Voimistelijaa ei voi lähettää ilman nimettyä huoltajaa ulkomaan kilpailuun (valmentajat eivät vastaa voimistelijoista). Ulkomaankilpailun minimiosallistujamäärä on 5 voimistelijaa. Seura ei lähetä kilpailuun valmentajaa tai vastaa ja koordinoi kilpailuun liittyviä asioita, jos lähtijöitä on alle 5.

  Kilpaileminen ilman valmentajaa ulkomaan kisoissa on mahdollista valmentajan kanssa erikseen sovittaessa (valmentaja joutuu mm. huomioimaan kilpailuun valmistautumisen harjoittelun suunnittelussa). Valmentajan vastuulla on arvioida, onko voimistelijalla valmiuksia lähteä kilpailuun itsenäisesti. Valmentaja voi evätä osallistumisen perustelluista syistä (esim. osallistuminen vaarantaa voimistelijan turvallisuuden tai terveyden). Myös toisen seuran mukana kilpailuun lähtemistä koskee sama sääntö, jos kilpailussa edustetaan Siriusta. Jos valmentaja ei suosittele kilpailuun lähtemistä, ei seura tee ilmoittautumista. Omatoimisesti ulkomaiseen kilpailuun osallistumisen kaikista kuluista vastaa voimistelija itse. Seura ei hoida omatoimiseen ulkomaan kilpailuun liittyvää tiedottamista, aikataulujen selvittelyä tai muitakaan järjestelyjä. Myös omatoimisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan MyClub:n kautta, jossa kisaan lähtevä perhe sitoutuu maksamaan kaikki kilpailuun liittyvät kulut. Tämän jälkeen seura hoitaa tarvittavat ilmoittautumiset.

  • Rytmisen voimistelun A,B ja C-tason kilpailuihin ja Stara-tapahtumiin osallistuvilta voimistelijoilta laskutetaan liiton määrittelemä kilpailumaksu osallistumisten perusteella. Tämän lisäksi kilpailevilta voimistelijoilta (ei koske Staraa, jos Starasta ei aiheudu ylimääräisiä valmentajakuluja) laskutetaan 20 euroa/kilpailu valmentaja- ja tuomarikuluja. Kilpailuihin ilmoittaudutaan MyClubissa, jonka pohjalta valmentaja tekee ilmoittautumisen Kisanetissä. Poikkeustapauksissa ilmoittautuminen tehdään muulla tavalla, tästä informoidaan erikseen.
  • Akrobatiavoimistelun liiton alaisiin kilpailuihin tai Stara-tapahtumaan kauden aikana osallistuvilta voimistelijoilta laskutetaan liiton määrittelemä kilpailulukutsuista ilmenevä kilpailumaksu osallistumisten perusteella. Tämän lisäksi kilpailevilta voimistelijoilta (ei koske Staraa, jos Starasta ei aiheudu ylimääräisiä valmentajakuluja) laskutetaan 20 euroa/kilpailu valmentaja- ja tuomarikuluja. Kilpailuihin ilmoittaudutaan MyClubissa, jonka pohjalta valmentaja tekee ilmoittautumisen Kisanetissä. Poikkeustapauksissa ilmoittautuminen tehdään muulla tavalla, tästä informoidaan erikseen.
  • Seura sitoutuu kustantamaan voimistelijoiden puolesta osan edellä mainittuihin liiton alaisiin kilpailuihin ja Stara-tapahtumiin osallistumiseen liittyvistä yleiskuluista, kuten valmentajien ja tuomareiden kulut (yleensä noin 300-800 euroa / kilpailu). Valmentajat/tuomarit kulkevat kilpailuihin ensisijaisesti perheiden kyydeillä. Kilpailuihin lähtevän voimistelijan perheeltä toivotaan joustavuutta valmentajan ja tuomarin kyyditysten suhteen.
  • Niiden kilpailuiden osalta, joissa kutsussa on rajattu osallistujamäärää joko seurakohtaisesti ja/tai sarjakohtaisesti per seura, tekevät valmentajat päätöksen lähtijöistä. Niiden kilpailuiden osalta, jossa sarjojen osallistujamääriä on rajattu aikataulusyistä ilman seurakohtaisia rajoituksia, tehdään ilmoittautumiset Kisanetiin seuran oman (MyClub) ilmoittautumisen mukaisessa järjestyksessä.

  Kilpailuihin ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittautumisvaiheessa seura sitoutuu tuomarivelvoitteeseen, joka määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan. Mikäli kilpailuihin ilmoittautunut voimistelija joutuu jättäytymään pois kilpailusta (sairastapaukset esim.), tulee olla välittömästi yhteydessä vastuuvalmentajaan. Kilpailun osallistumismaksusta saa vapautuksen/ osittaisen vapautuksen ainoastaan pätevää lääkärintodistusta vastaan. Kunkin kilpailun poissaolokäytännöt ja mahdollisesti palautettavat maksut löytyvät kilpailun kutsusta. Sairauspoissaolot hoidetaan kilpailun järjestäjän ja seuran kanssa yhteistyössä.
   

  § 5 POISSAOLOT

  • Suunnitelluista poissaoloista (matkat, leirikoulut ym.) ilmoitetaan ryhmän vastuuvalmentajalle etukäteen, heti kun kyseinen poissaolo on tiedossa. Poissaoloja ei korvata.
  • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia. Sairaana ei voi osallistua harjoituksiin.
  • Yli kuukauden kestoisen (4 viikkoa) sairauden/vamman aiheuttamasta poissaolosta hyvitetään harjoitusmaksu poissaolon ajalta pätevää ja harjoittelun kieltävää lääkärintodistusta vastaan. Ota yhteyttä siriustalous@gmail.com. Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoittelukielto.
  • Satunnaiset poissaolot tunneilta eivät ole korvattavissa.
  • Kilparyhmissä harjoittelevat: koulun lukujärjestyksestä johtuvia säännöllisiä poissaoloja voi korvata alemmassa harjoitusryhmässä. Tästä sovitaan vastuuvalmentajan kanssa. Muista syistä (kyydit, vanhempien työajat yms.) johtuvia säännöllisiä poissaoloja ei ole mahdollista korvata toisen ryhmän mukana. Harjoitusajat ovat olleet tiedossa ilmoittautuessa, joten muihin esteisiin on pystynyt varautumaan etukäteen.
  • Ehdot mahdollisista pandemiaa koskevien rajoitusten tuomista muutoksista on nähtävillä MyClubissa ilmoittautumisen yhteydessä.


  § 6 TALKOOTYÖ

  Kilpa- ja esivalmennusryhmissä harjoittelu edellyttää aktiivista ja säännöllistä osallistumista seuran talkootyöhön. Talkootehtäviä on tarjolla seuran tapahtumissa (mm. kotikilpailut ja näytökset) sekä voimistelumattojen imurointi. Tapahtumat ovat merkittävä osa seuran varainhankintaa, jonka tuotto kohdennetaan harjoitus-ja kilpailukuluihin. Talkoista tiedotetaan kauden alkaessa ja jokainen on itse velvollinen hoitamaan talkooilmoittautumisen kuntoon ajallaan. Täyttämättä jääneet talkootehtävät jaetaan ilmoittautumattomien kesken.
   

  § 7 HARJOITTELUN LOPETTAMINEN

  Ilmoittautuminen toteutetaan määräaikaisena kaudeksi (syyskausi / kevätkausi) kerrallaan, joten mahdollisesta poisjäännistä kauden vaihtuessa ei tarvitse erikseen ilmoittaa seuralle. Valmentajan on toki hyvä tietää mahdollisista lopettamissuunnitelmista jo hyvissä ajoin valmennuksen suunnittelemiseksi. Kauden päättyessä ilmoittautuminen päättyy automaattisesti määräaikaisena, mikäli uuden kauden ilmoittautumista ei ole tehty.
   

  § 8 MUUTA

  • Seuralle annetaan ilmoittautumisen yhteydessä kirjallisesti lupa käyttää valokuvia, videokuvaa, ym. materiaalia harjoituksista, kilpailuista ja tapahtumista seuran omassa markkinoinnissa. Materiaaleissa esiintyvät henkilöt nimetään korkeintaan etunimellä.
  • Seuran toiminnassa kuvattua materiaali työntekijät saavat jakaa vain seuran somekanavissa kuvauslupien mukaisesti. Harjoitus- ja valmennustilanteissa kuvattua materiaalia ei saa jakaa omissa somekanavissa. Tämän taustalla on henkilötietosuojalaki.
  • Jokainen vanhempi vastaa itse kuvaamastaan materiaalista (kilpailut, esiintymiset, näytökset) ja sen levittämisestä yleisten käytänteiden mukaisesti. Alaikäisen osalta materiaalien jakamiseen tarvitaan aina huoltajien lupa, joka tulee pystyä myöhemmin todistamaan. Harjoitustilanteiden kuvaaminen ei ole sallittua vanhemmille.
  • Tietosuojaseloste löytyy erillisenä dokumenttina MyClubista. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
  • Seura on vastuussa voimistelijoista vain ohjatun harjoituksen ajan. Ennen ja jälkeen harjoituksen vanhemmat ovat vastuussa lapsestaan. Esimerkiksi myöhässä olevaa kyytiä voi odotella toisen ryhmän harjoituksia salissa katsellen.
  • Seura toimii useissa eri vuokratiloissa. Tilojen käyttäminen seuran vuorojen ulkopuolella edellyttää asiasta sopimista vuokranantajien kanssa. Seuran vuokraamien tilojen käyttö omaan käyttö ei ole sallittu. Seura ei vastaa vuorojensa ulkopuolisesta käytöstä, mahdollisista vahingoista tai muista kuluista kuin omien vuokrasopimustensa puitteissa. Seuran voimistelijat sitoutuvat noudattamaan tiloissa liikkumisohjeita.
    

  Seura tarjoaa valmennuspolkuja eri-ikäisille harrastevoimistelun, akrobatiavoimistelun ja rytmisen voimistelun lajeissa. Kilparyhmien osalta sopiva harjoitusryhmä määräytyy kilpailusarjan ja toteutettujen merkkisuoritusten perusteella. Harrasteryhmien osalta ryhmä määräytyy ikäperusteisesti. Seura pidättää oikeuden ryhmäjakojen muutoksiin perustuen harjoitusmaksujen riittävyyteen suhteessa harjoituskustannuksiin.

  Seura toteuttaa niitä kilpavoimistelun lajilinjoja, joista on vähintään kahden jäsenen edustus seuran hallituksessa. Kilpalinjan toteutus vaatii huomattavasti enemmän työtä ja sen mahdollistaminen edellyttää vähintään kahden hallituspaikan täyttämistä. Myös riittävän kattava edustus eri lajilinjoilta halutaan näin varmistaa.


Kumppanit

OP Suur-Savo

Tukijat

          

Yhteistyöverkosto

Etelä-Savon Liikunta ry      Suomen voimisteluliitto   Piruetti logo ovaali     Gymnastica Sport